Què és l'ESS?

L’economia social i solidària (ESS) és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la satisfacció de les necessitats de les persones per sobre del lucre. Són independents respecte dels poders públics, actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat i també són promotores de canvi social. Concretament, l'articulació de l'Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030 és resultat del treball conjunt i del compromís de l’àmbit i teixit ciutadà de l’ESS de Barcelona i les polítiques d’ESS municipals. Tant la Taula del Tercer Sector Social com la Confederació formem part de l’ESS Barcelona 2030 i, en el marc d'aquesta Estratègia, s'estableixen els valors, les fites i les línies estratègiques de l'àmbit de l'economia social i solidària. 

Tant si busques feina al sector com si n’ofereixes, aquest és el teu portal. Busquem a professionals que treballin o es vulguin integrar a l’ESS i a empreses de l’economia social que vulguin créixer.

Des de La Confederació i la Taula, creiem que els valors de l’economia social i solidària són els valors del mercat laboral del futur. Un mercat laboral que posa a les persones al centre, amb una gestió democràtica i participativa, amb una clara orientació a les necessitats humanes i un alt compromís amb la comunitat.

Què és l'ESS?