Els valors de treballar al Tercer Sector Social i a l’Economia Social i Solidària

Treballar en el Tercer Sector Social és treballar a favor de la igualtat d’oportunitats, és una manera de formar part de la transformació social necessària per a què es garanteixin els drets de totes les persones.  

Les entitats del Tercer Sector Social i de l’Economia Social i Solidària (ESS) som organitzacions sense ànim de lucre, molt arrelades al territori i la comunitat, que volem canviar la societat  des de valors com la justícia social, la transparència i la cooperació. Les entitats socials treballem per garantir que les persones siguin el centre de l’atenció. Ho fem assegurant  l’equitat, protegint la privacitat, fomentant l’empoderament i la promoció plena de la participació i facilitant la inclusió social i el compliment de  drets.

Les organitzacions de l’ESS vetllem per millorar la nostra gestió interna i ser més eficients, eficaces i innovadores. Per això, apostem per l’avaluació, la transparència, les cures, la sostenibilitat ambiental i la igualtat real i efectiva. En definitiva, volem construir espais interns coherents amb els valors i principis ètics que guien la nostra acció social.

Si vols treballar en entitats i projectes que transformen la societat perquè sigui més justa, inclusiva i igualitària des dels valors l’economia social i el tercer sector, POTS és el teu portal d’ocupació

Els valors de treballar al Tercer Sector Social i a l’Economia Social i Solidària