Psicòleg/a, Psicopedagog/a o Pedagog/a per llar-residència

Fundació Privada Marpi
Explicació de la demanda
Busquem una persona amb titulació de psicòleg/a, psicopedagog/a o pedagog/a per coordinar una de les nostres llars-residències.
Entitat
Fundació Privada Marpi
Termini del procés de selecció
Tipus de col·laboració
Presencial
Tipus d'oferta
Atenció directa
Territori / Ubicació
Maresme
Canet de Mar
Pineda de Mar
Àmbit i/o col·lectiu d’intervenció
Persones amb discapacitat
Atenció residencial
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Grado en Psicología / Psicóloga en intervención social y educativa
Graduada en Psicología
Grau en Psicologia
Grau Pedagogía
Grau Psicologia
Pedagogia
Psicopedagogía
Torns
Tarda
Tipus de jornada
Jornada sencera
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Disponibilitat de vehicle propi
Off

Recorda que si has omplert a la teva fitxa d'usuari els camps d'informació, aquests seran utilitzats per la teva sol·licitud.

Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades