Psicòleg/Psicòloga

FUNDACIO PRIVADA I BENEFICA ASSIS
Explicació de la demanda
Important residència de gent gran de Sant Quirze del Vallès precisa 1 Psicòleg/Psicòloga per treballar a jornada complerta

Horari: de dilluns a divendres:
Dilluns-dimecres-divendres de 9.00h a 17.30h (amb mitja hora per dinar)
Dimarts-dijous de 10.30h a 19.00h (amb mitja hora per dinar).
Què esperem de tu?

Formació: Grau universitari / Títol universitari 1r cicle / Diplomatura en Psicologia
Experiència prèvia en psicología geriàtrica.
Persona dinàmica, organitzada, responsable i empàtica amb les necessitats de les persones en situació de dependència.
Idiomes: Català i Castellà nivell alt
Entitat
FUNDACIO PRIVADA I BENEFICA ASSIS
Termini del procés de selecció
Tipus de col·laboració
Presencial
Tipus d'oferta
Atenció directa
Territori / Ubicació
Sant Quirze del Vallès
Àmbit i/o col·lectiu d’intervenció
Persones grans
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Grau en Psicologia
Torns
Matí
Tarda
Tipus de jornada
Jornada sencera
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Menys d’un any
Tasques i responsabilitats
Quines tasques portaràs a terme amb nosaltres:

Funcions en relació amb les persones usuàries :
Fer l'avaluació psicològica de la persona en les vessants emocional, cognitiva i psicopatologica.
Elaborar el diagnòstic diferencial.
Derivar la persona atesa al recurs assistencial pertinent quan no es pugui atendre adequadament en el centre i establir la coordinació necessària per tal de mantenir la continuïtat assistencial.
Fer el tractament, la intervenció i la prevenció, si escau, de l'àrea emocional, relacional, tant des del punt de vista individual com grupal.
Fer el seguiment de la persona en les àrees específiques del deteriorament cognitiu, alteracions conductuals, psicopatologies, atenció al dol i d'afrontament a la mort.
Intervenir, en col·laboració amb la resta de l'equip, en la resolució de conflictes personals i altres necessitats específiques.
Vetllar perquè s'acompleixin les normes de confidencialitat de les persones usuàries i el respecte al dret a la intimitat.
Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.
Funcions en relació amb la família o persona de referència :
Fer la intervenció, sobre els casos derivats de l'equip, amb el familiar responsable de la persona usuària amb dificultats psicològiques.
Fer l'assessorament i l'orientació psicoeducativa, tant de manera individual com grupal.
Atendre la família, en el procés d'atenció al dol i enfrontament a la mort.
Funcions en relació amb l'equip interdisciplinari :
Participar amb la resta dels equips interdisciplinars en l'execució d'activitats de la residència.
Planificar i elaborar el Pla individual d'atenció interdisciplinària (PIAI) i altres informes, conjuntament amb la resta de l'equip, d'acord amb la persona atesa o persona de referència.
Proporcionar pautes d'intervenció i orientació psicològica a l'equip interdisciplinari, en els casos que presenten una problemàtica psicològica, tant de manera individual com grupal.
Oferir suport instrumental sobre la informació centrada en les característiques conductuals i i cognitives pròpies de l'envelliment normal i patològic.
Elaborar i participar en projectes d'investigació, recerca, docència i gestió en l'àmbit de la psicologia.
Impartir formació continuada en tècniques d'intervenció psicològica al personal gerocultor/cuidador.
Participar de manera activa, conjuntament amb altres membres de l'equip, en els plans de millora del centre.

Especial importància a:
Dinamitzar activitats grupals
Estimulació cognitiva dels residents
Intervenció als residents de totes les cases
Seguiment i treball individual (valoracions, test, teràpia, etc)
Participació i el·laboració dels PIAIs i de l'ACP
Atenció a les famílies
Donar suport i eines als professionals del centre davant alguna incidència puntual
Idiomes
Català/Castellà
Disponibilitat de vehicle propi
No
Millores i altres incentius laborals
Incorporació inmediata
Contracte indefinit
Salari per sobre de conveni (millora del 11%)
Off

Recorda que si has omplert a la teva fitxa d'usuari els camps d'informació, aquests seran utilitzats per la teva sol·licitud.

Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades