Tècnic/a de licitacions per a projectes socials i educatius

Explicació de la demanda?
Descripció:
La Fundació Pere Tarrés cerca un/a Tècnic/a de Projectes per identificar convocatòries públiques de projectes d'acció social i/o de petita infància a organismes públics o privats, redactar el projecte de licitació i presentar-los per obtenir l'adjudicació del servei.

Entre d'altres funcions es responsabilitzarà de:

Identificar i analitzar possibles oportunitats (cercar concursos potencialment interessants).
Elaborar, redactar, investigar, corregir i presentar projectes a concursos públics i fer el seguiment.
Assistir a obertura de pliques.
Elaborar projectes marc.
Lideratge i seguiment del procés de licitació i realització de consultes al client.
Proposar projectes interessants als Caps i Directors/es
Cercar noves vies de finançament
Sistematitzar la informació relacionada amb els concursos mitjançant diferents Bases de dades (Excel i CRM).


Condicions:
Incorporació: immediata.
Tipus de contracte: indefinit.
Jornada i horari: complerta de dilluns a dijous entrada entre les 8 i les 9 i sortida entre 17-18h. Divendres de 8-14:30h.
Possibilitat de treball en remot.


Requisits:
Experiència en la redacció i presentació de projectes a concursos públics.
Estudis en Ciències Socials (Sociologia, Polítiques, Pedagogia, Educació Social...).
Nivell de català i castellà nadiu.


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/tecnica-de-licitacions-projectes-socials-i-educatius-0
Entitat
Fundació Pere Tarrés
Termini del procés de selecció
Territori / Ubicació
Barcelona
Disponibilitat de vehicle propi
No
Prefereixo no indicar el salari
Off
L’entitat compleix amb el conveni col·lectiu que l’aplica
L’entitat compleix amb el conveni col·lectiu que l’aplica

Recorda que si has omplert a la teva fitxa d'usuari els camps d'informació, aquests seran utilitzats per la teva sol·licitud.

Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades