Coordinadora de projectes de recerca en l’àmbit de la prevenció de les violències masclistes i l’assetjament sexual en l’àmbit laboral (substitució 6 mesos aprox.)

Surt. Fundació de Dones. Fundació Privada
Explicació de la demanda
Es precisa professional formada en estudis de gènere, amb bon nivell d’anglès, i experiència en disseny i execució de projectes de recerca-acció.
El/la professional executarà, en col·laboració amb els equips de projecte, diversos projectes de recerca vinculats a l’àmbit de la prevenció de les violències masclistes i l’assetjament sexual en l’àmbit laboral
Entitat
SURT.FUNDACIÓ DE DONES. FUNDACIÓ PRIVADA
Termini del procés de selecció
Tipus de col·laboració
Presencial
Tipus d'oferta
Estructura
Territori / Ubicació
Barcelona (província)
Àmbit i/o col·lectiu d’intervenció
Dones
LGTBIQ+
Titulació mínima requerida
Màster/doctorat
Especialitat acadèmica
Estudis de gènere
Formació en gènere i abordartge de violencias masclistes
Altres àrees d’expertesa formativa a valorar
Competències:
• Capacitat analítica i resolutiva
• Habilitats organitzatives, de planificació i gestió del temps
• Gestió d’equips
• Autonomia
Torns
Matí
Tarda
Tipus de jornada
Jornada sencera
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Menys d’un any
Tasques i responsabilitats
Funcions del lloc de treball:
• Coordinació i execució de projectes de recerca des de la perspectiva feminista i interseccional.
• Coordinació d’un projecte europeu, i relació amb les entitats membres del partenariat.
• Participació en possibles dissenys de nous projectes de recerca, en convocatòries d’àmbit català, espanyol o europeu.
• Realització d’estudis amb metodologies qualitatives i de recerca-acció
• Realització d’activitats formatives en matèria d’assetjament sexual en l’àmbit laboral
• Redacció d’informes
• Organització de sessions de focus-grup presencials i online, jornades, etc.
• Altres funcions derivades dels projectes.

Requisits mínims:
• Sòlida formació en gènere (postgrau i/o màster o formació complementaria). Experiència en l’anàlisi de les violències masclistes i l’assetjament sexual en l’àmbit laboral.
• Experiència en la coordinació de projectes europeus
• Formació o experiència en recerca social qualitativa
• Experiència en impartir formacions a persones adultes i adolescents.
• Disponibilitat per viatjar ocasionalment
• Es valorarà: coneixements i experiència en tasques de comunicació, correcció i edició de textos, edició d’imatges i webs
Idiomes
• Alt nivell d’anglès parlat i escrit
• Bon nivell de català parlat i escrit
Disponibilitat de vehicle propi
No
Millores i altres incentius laborals
• Jornada laboral: 38,5 hores setmanals
• Salari jornada complerta: 2.168,64 € bruts mensuals 12 pagues.
• Contracte de interinitat per substitució d’una baixa temporal.
• Incorporació: entre agost i setembre de 2024.
• Horari flexible amb possibilitat de teletreball
• Lloc treball: Barcelona, oficina central de SURT
L’entitat compleix amb el conveni col·lectiu que l’aplica

Recorda que si has omplert a la teva fitxa d'usuari els camps d'informació, aquests seran utilitzats per la teva sol·licitud.

Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades