INTEGRACIÓ / EDUCACIÓ SOCIAL especialista en ADDICCIONS

LaFACT|Factoria Social de Terrassa
Explicació de la demanda
Acompanyar i donar suport a les persones amb diversitat funcional amb addiccions del nostre Centre d'Atenció Diürna.
Entitat
LaFact | Factoria Social de Terrassa
Termini del procés de selecció
Tipus de col·laboració
Presencial
Tipus d'oferta
Atenció directa
Territori / Ubicació
Terrassa
Àmbit i/o col·lectiu d’intervenció
Persones amb discapacitat
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Educador social i Integrador social
Integració Social
Altres àrees d’expertesa formativa a valorar
Imprescindible experiencia en tóxics/addiccions/discapacitat
Torns
Matí
Tarda
Tipus de jornada
Jornada sencera
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Menys d’un any
Tasques i responsabilitats
Les principals accions a dur a terme seríen el seguiment individualitzat d'un grup de joves amb discapacitat intelectual amb addiccions.
Dissenyar, impartir i avaluar formació grupal per reconduir aquests comportamentst addictius a hàbits saludables mitjançant estrategies psicològiques i socials per prevenir el consum i evitar recaigudes.
Participar de les reunions/coordinació d'equip, avaluació dels indicadors i elaboració de la memòria.
Idiomes
Castellà i Català nivell alt
Disponibilitat de vehicle propi
Millores i altres incentius laborals
Contracte fixe discontinu, El projecte té una duració inicial fins desembre 2.024 (amb possibilitats de continuar al 2.025).
Jornada de 40h/setmana de dilluns a divendres i horari de 9.00h a 18:00h (1 hora per dinar) + 1 dissabte al matí al mes.
Incorporació immediata.
SBA 22.372€ (14 pagues)
Salari
22.372€ (14 pagues)
Off

Recorda que si has omplert a la teva fitxa d'usuari els camps d'informació, aquests seran utilitzats per la teva sol·licitud.

Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades