Cap d'Equip de Neteja de Places i Espais Verds

Entrem SCCL
Explicació de la demanda
Vinculada al nostre Centre Especial de Treball, necessitem incorporar la figura de Cap d'Equip de Neteja de Places i Espais Verds.
• Lloc de treball: Cap d’Equip de Neteja de Places i Espais Verds
• Jornada: Completa
• Tipus contracte: Temporal (cobertura de vacances) amb possibilitat de continuïtat
• Lloc de treball: Comarca Alt Penedès i Garraf
• Salari: 16.554€ bruts anuals distribuïts en 14 pagues (una d’elles prorratejada)
• Horari: de 7h a 15h de dilluns a divendres (possibilitat de treballar caps de setmana i festius, de 7h a 11:30h)
• Incorporació prevista: Immediata

Indispensable:
• Experiència mínima demostrable d’1 any en lloc similar (prioritàriament en gestió d’equips de treball)
• Carnet de conduir i vehicle propi
• Lideratge
• Empatia
• Capacitat de comunicació
• Autonomia
Entitat
Entrem SCCL
Termini del procés de selecció
Tipus de col·laboració
Presencial
Territori / Ubicació
Vilafranca del Penedès
Àmbit i/o col·lectiu d’intervenció
Persones amb discapacitat
Torns
Matí
Tipus de jornada
Jornada sencera
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Menys d’un any
Tasques i responsabilitats
• Neteja de places i espais verds de la zona de Vilafranca i comarca Alt Penedès
• Gestió d’equip de treball d’entre 1 i 5 persones (vinculades al Centre Especial de Treball, persones amb discapacitat)
• Formació i coordinació del personal al seu càrrec
• Coordinació de les feines, tasques i recursos necessaris per al desenvolupament del servei.
Idiomes
Castellà i Català
Disponibilitat de vehicle propi
Salari
16.554€ bruts anuals distribuïts en 14 pagues
L’entitat compleix amb el conveni col·lectiu que l’aplica

Recorda que si has omplert a la teva fitxa d'usuari els camps d'informació, aquests seran utilitzats per la teva sol·licitud.

Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades