Gerocultor/a Residència de Gent Gran

Fundació per a l'atenció a persones dependents
Explicació de la demanda
La Fundació per a l'atenció a persones dependents busca poder incorporar una persona a l'equip cuidador del centre residencial "Residència Teresa Duran", ubicada al municipi de Cornellà de Llobregat.
Entitat
Fundació per a l'atenció a persones dependents
Termini del procés de selecció
Tipus de col·laboració
Presencial
Tipus d'oferta
Atenció directa
Territori / Ubicació
Cornellà de Llobregat
Àmbit i/o col·lectiu d’intervenció
Persones grans
Atenció residencial
Titulació mínima requerida
Formació professional
Especialitat acadèmica
Atencio sociosanitària a persones depenents en institucions socials
Auxiliar d’infermeria
Altres àrees d’expertesa formativa a valorar
Molt valorable tenir motivació i interès per la feina amb persones del col·lectiu de gent gran
Tipus de jornada
Jornada sencera
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Menys d’un any
Tasques i responsabilitats
Tasques pròpies de l'atenció directa a un centre residencial de gent gran:
- Suport, ajuda i supervisió en les activitats bàsiques de la vida diària de les persones ateses al centre segons el seu grau d'autonomia
- Realització de canvis posturals, petites cures i mesures de confort en aquelles persones ateses segons la pauta del servei mèdic
- Administració de medicació per via oral o tòpica, i realització de determinades cures (sota supervisió de personal del servei mèdic)
- Formalització de la documentació i dels registres propis del centre de les actuacions efectuades a cada persona usuària, i anotació de les seves observacions respecte al seu estat
Idiomes
Castellà i català
Disponibilitat de vehicle propi
No
Salari
Retribució mensual 1.132,07€ bruts/mes (14 pagues). No inclosos els festius, s'afegirien a part
L’entitat compleix amb el conveni col·lectiu que l’aplica

Recorda que si has omplert a la teva fitxa d'usuari els camps d'informació, aquests seran utilitzats per la teva sol·licitud.

Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades