Tècnic/a Laboralista

Explicació de la demanda
Descripció:
Intress cerca un/a Tècnic/a Laboralista per formar part de l'equip del Departament de Relacions Laborals, a la nostra Seu de Barcelona.

La persona seleccionada haurà de realitzar tasques de suport en l'àrea laboral, fent gestió dels serveis que gestionem (àmbit social) i de la pròpia entitat.

Què farás?

Donar suport a la persona responsable de Relacions Laborals en els següents processos:

Assessorament i resolució de dubtes sobre legislació laboral i convenis col·lectius d'aplicació.
Suport en el seguiment dels processos judicials, així com en Inspeccions de treball, o qualsevol altre requeriment judicial/administratiu, recopilant la documentació sol·licitada a través de la comunicació i contacte amb altres departaments.
Redacció de tota mena d'escrits jurídics-laborals com per exemple sancions, cartes d'acomiadaments, comunicacions de modificacions substancials de condicions de treball, cartes de concessió d'excedències, adaptacions i/o reduccions de jornada, etc.
Labors de suport a la responsable de Relacions Laborals en la relació amb els diversos Comitès d'Empresa. Tot això amb el propòsit de contribuir a mantenir una comunicació fluida i constant amb la representació legal dels treballadors, a fi de solucionar els assumptes mitjançant acords.
Condicions:
Incorporació: immmediata, t'estem esperant!
Contracte: indefinit, és una posició estable.
Jornada: 38,5h setmanal
Horari: De dilluns a divendres de 08.00 – 15.00 i dues tardes des de les 08.00 fins 17.30h + 1 dia de teletreball.
Retribució: 1.762,70€ bruts mensuals (x 14 pagues 24.677€ bruts anuals).
Formaràs part d'una entitat dedicada a l'àmbit social, on creiem en la integració de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social.

Requisits:
Formació acadèmica necessària:

Graus relacionats amb Dret o Relacions Laborals.
Experiència professional necessària:

Experiència de 3 anys realitzant funcions i tasques similars.
Altres aspectes a valorar:

Capacitat analítica, proactivitat i organització.
Experiència en organització amb dispersió de centres de treball
Actitud empàtica i respectuosa.
Capacitat de mantenir la cordialitat encara sota la pressió del treball
Català nivell C2
Valorem molt les ganes d'aprendre i generar un bon clima a Intress!
Aquesta oferta pot ser una bona oportunitat per formar part d'una gran entitat de l'àmbit social, molt conscienciada amb la realitat de la nostra societat.

Volem que t'hi quedis, perquè volem crèixer amb tu!

Intress es compromet a través de la seva Política de Gestió de Persones i compromisos adoptats en l'III Pla d'Igualtat de Intress, en el seu Eix 2, a gestionar els processos de selecció externa i promoció interna amb el compromís d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, tant des de Intress com des de les entitats col·laboradores, que asseguraran la igualtat i dotaran de perspectiva de gènere als seus processos selectius.

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/tecnica-laboralista
Entitat
INTRESS
Termini del procés de selecció
Territori / Ubicació
Barcelona
Disponibilitat de vehicle propi
No
Off

Recorda que si has omplert a la teva fitxa d'usuari els camps d'informació, aquests seran utilitzats per la teva sol·licitud.

Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades