Comptable

Explicació de la demanda
Descripció:
Important entitat del tercer sector, dedicada a la gestió de vivendes per persones sense llar, precisa incorporar a les seves oficines de Barcelona un/a:

COMPTABLE

En dependència de Direcció, s’encarregarà de desenvolupar les següents funcions:

Comptabilitzar ingressos i despeses i documentar les operacions comptables.
Realitzar les operacions d'obertura i tancament de l'exercici.
Realitzar el seguiment de pagaments i cobraments.
Preparar i justificar la part econòmica de les subvencions públiques i privades,
Gestió de convocatòries de subvencions, licitacions públiques i ajudes privades (sol·licitud, requeriments, justificacions).
Gestionar les obligacions fiscals de la Fundació.


Condicions:
Incorporació immediata.
Lloc estable de caràcter indefinit.
Jornada completa. Flexibilitat horària.
Retribució segons valors aportats.


Requisits:
Formació CFGS en Administració y Finances o similar.
Experiència en gestió de finançament procedent d'administracions públiques.
Experiència mínima de 2 anys en lloc similar.
Domini d'A3 i ofimàtica.
Valorable experiència en gestió comptable en entitats del tercer sector.
Domini del català i castellà.


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/comptable
Entitat
ICSA Grupo
Termini del procés de selecció
Territori / Ubicació
Barcelona
Disponibilitat de vehicle propi
No
Off

Recorda que si has omplert a la teva fitxa d'usuari els camps d'informació, aquests seran utilitzats per la teva sol·licitud.

Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades