TÉCNIC/A NÓMINAS RRHH

ABD, Asociació Benestar i Desenvolupament
Explicació de la demanda
BD Associació Benestar i desenvolupament és una ONG declarada d'Utilitat Pública, que té els seus orígens en la dècada dels vuitanta. Després d'anys treballant, continuem creient que totes les persones volem una societat que minimitzi o erradiqui les desigualtats i l'exclusió. Per això, continuem treballant per a aconseguir-ho.

Desenvolupem més de 50 serveis i programes que donen resposta a tots aquells processos que generen situacions de vulnerabilitat o d'exclusió social. Ens dediquem a l'atenció a les persones en les seves trajectòries vitals, prevenint situacions de fragilitat social i atenent les seves necessitats i les del seu entorn més pròxim.

QUE BUSQUEM:

Es busca tècnic/a Administratiu/va en Recursos Humans, per a donar suport al Departament de Gestió laboral de l'entitat ABD, fr manera estable. La persona seleccionada ha de tenir experiència en administració laboral (mínim 1 any) i haver treballat en profunditat amb el programa A3.

OFERIM:

Jornada Completa, 38,5h; distribuit de dilluns a divendres. De 8h a 14,30h + 2 tardes fins a les 18h. Lloc de Treball, oficines centrals de ABD, Gràcia-Barcelona.
Entitat
ABD, Associació Benestar i Desenvolupament
Termini del procés de selecció
Tipus de col·laboració
Presencial
Tipus d'oferta
Estructura
Territori / Ubicació
Barcelona
Àmbit i/o col·lectiu d’intervenció
Diversos
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Tipus de jornada
Jornada sencera
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 3 anys
Disponibilitat de vehicle propi
No
Salari
1760€ x 14 pagues
Off

Recorda que si has omplert a la teva fitxa d'usuari els camps d'informació, aquests seran utilitzats per la teva sol·licitud.

Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades