Titulat/ada Grau Mig Club Social Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi

Fundació Privada CHM Salut Mental
Explicació de la demanda
Titulat/ada Grau Mig Club Social Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi
Entitat
Fundació CHM Salut Mental
Termini del procés de selecció
Tipus de col·laboració
Presencial
Tipus d'oferta
Atenció directa
Territori / Ubicació
Barcelona
Àmbit i/o col·lectiu d’intervenció
Salut mental
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
educador social
Altres àrees d’expertesa formativa a valorar
Titulació universitària en l’àmbit de les ciències socials, preferentment Educació Social.

EXPERIÈNCIA:
- En serveis de lleure.
- En intervenció amb persones amb trastorn mental i/o altres col·lectius vulnerables.
- Coneixement d’aplicacions digitals i xarxes socials.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 3 anys
Tasques i responsabilitats
- Realització de processos d’acollida i avaluació inicial de persones usuàries del servei.
- Atenció directa i seguiment de les persones usuàries del club i dels plans individuals d’inserció social.
- Programació, realització, registre i avaluació de tallers i activitats grupals de lleure.
- Coordinació amb la resta de professionals de l’equip, amb altres serveis i amb recursos comunitaris.
Idiomes
Català i castellà
Disponibilitat de vehicle propi
No
Millores i altres incentius laborals
Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 012/2024FCHMSM.
Salari
REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 12.688 euros aproximats.
L’entitat compleix amb el conveni col·lectiu que l’aplica

Recorda que si has omplert a la teva fitxa d'usuari els camps d'informació, aquests seran utilitzats per la teva sol·licitud.

Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades