Monitor/a sensibilització Jornades Dia de la diversitat

Entitat
17/10/2023
Termini del procés de selecció
Tipus d'oferta
Atenció directa
Territori / Ubicació
Barcelona (província)
Titulació mínima requerida
Formació professional
Especialitat acadèmica
Educació Social
Torns
Matí
Tipus de jornada
Mitja jornada
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Sense experiència prèvia
Tasques i responsabilitats
Tasques a realitzar:

 Preparació i dinamització de tallers de sensibilització.
 Dinamització de grups de 12 a 18 anys.
 Preparació, recollida, organització i manteniment del material de sensibilització.
 Coordinació amb ECOM, organització, valoració, reunions, etc.

Es demana

 Capacitat de treball en equip i iniciativa pròpia
 Capacitat d’organització.
 Capacitat de resolució
 Certificat de delictes de naturalesa sexual, conforme no s’ha estat condemnat per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
 Nivell alt de català parlat i escrit.

Es valorarà:

 Titulació: CFGS Animació socio-cultural, activitats físiques i esportives, integració social, educació infantil, estudiant de magisteri, monitor de lleure.
 Experiència com a monitor de lleure.
 Experiència en l’àmbit socioeducatiu.
 Actitud dinàmica i propera.
 Capacitat resolutiva.
 Certificat de discapacitat

S’ofereix:

 Contractació: Del 23 al 26 d’octubre.
 Contracte: Per circumstàncies de producció ocasional previsible
 Jornada laboral: 8:30 a 13:30h.
 Retribució: 8,81€/hora aprox.
 Incorporació borsa de monitors/es de sensibilització
 Lloc de treball: Espai Fontana de Barcelona.


Adreça electrònica: sensibilitzacio@ecom.cat
Disponibilitat de vehicle propi
No

Recorda que si has omplert a la teva fitxa d'usuari els camps d'informació, aquests seran utilitzats per la teva sol·licitud.

Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades